police station
สถานีตำรวจภูธรยางตลาด

ยินดีต้อนรับ : Welcome to yangtalat Police Station

 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสถานี
เกี่ยวกับท้องถิ่น
 
โรงพักเพื่อประชาชน
ประวัติความเป็นมา
สภาพพื้นที่ทั่วไป
สถานภาพกำลังพล
ข้อมูลท้องถิ่น
ประกาศ / คำสั่ง
สถิติคดีาญา / จราจร
กต.ตร.สถาน
 
ไซต์งาน
E-COP ภ.จว.กาฬสินธุ์
MCS_WEB( กบข.)
รายงานคดีอาญา/จราจร
มาตรการประหยัดพลังงาน
  Free Web Counter
เว็บไซต์ท้องถิ่น
  ที่ว่าการอำเภอยางตลาด
  เทศบาลตำบลยางตลาด
  เทศบาลตำบลโคกศรี
  โรงเรียนยางตลางตลาดวิทยาคาร
  โรงเรียนพยาบาลยางตลาด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสถานีตำรวจภูธร
โพนทรายให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา 9 แห่งพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 โดย สามารถ เข้ามาใช้บริการได้โดยสะดวกและ
มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเป็นการ
เฉพาะตลอดเวลาทำการ ณ สถานี ตำรวจ ภูธรยางตลาด
หรือ ติดต่อ ทางโทรศัพท์หมายเลข0-4389-1350
 
dasho1
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะข้าราชการ
ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยางตลาด

dasho


คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ยางตลาด

p1

ประธาน

นายฐานวัฒน์ ธนโชคชัยอนันท์ อาชีพ รับราชการพลเรือน

ตำแหน่ง นายอำเภอยางตลาด

chaiyaporn

รองประธาน

พ.ต.อ.ชัยพร พงษ์ศักดิ์ อาชีพ รับราชการตำรวจ

ตำแหน่ง ผกก.สภ.ยางตลาด

taworn

รองประธาน

นายถาวร ภูสมสาย อาชีพ รับราชการการเมือง

ตำแหน่ง นายกเทศบาลตำบลโคกศรี

vittaya

กรรมการ

นายวิทยา บุญตาโลก อาชีพ รับราชการการเมือง

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

กรรมการ

นายบรรจบ ภูหมั่นเพียร อาชีพ รับราชการการเมือง

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์

 

กรรมการ

นายสมโภชน์ ภูหมั่นเรียน อาชีพ รับราชการการเมือง

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว

 

กรรมการ

นายสมหมาย ทับศรี อาชีพ รับราชการการเมือง

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

 

กรรมการ

นายสนั่น ภู่สวัสดิ์ อาชีพ รับราชการครู

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปาววิทยาคม

 

กรรมการ

นางพวงเพชร วัฒนวิเชียร อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์เพื่อการตลาดธนาคารเพื่อการเกษตร

 

กรรมการ

นายสรรค์ โพธิ์ชัย อาชีพ ข้าราชการฝ่ายปกครอง

ตำแหน่ง กำนันตำบลหนองตอกแป้น

 

กรรมการ

ดร.อดิศร ตั้งรุ่งเรืองอยู่ อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

ตำแหน่ง ผู้จัดการร้านเกรียงศักดิ์ค้าไม้

 

กรรมการ

นายสมหมาย ทับศรี อาชีพ รับราชการการเมือง

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

 

กรรมการ

นางประกาย เหมนวล อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

ตำแหน่ง ผู้จัดการร้านแม่ประกายค้าผ้า

yang2

กรรมการ

พ.ต.ท.ศักดินันท์ มูลมณี อ าชีพ รับราชการตำรวจ

ตำแหน่ง รอง ผกก.ป.สภ.ยางตลาด

กรรมการ

พ.ต.อ.นภาเดช ศิริสาขา อาชีพ รับราชการตำรวจ

ตำแหน่ง พงส.ผทค.สภ.ยางตลาด

yang4

กรรมการ

พ.ต.ท.อนุวัตร แก้วจันทา อาชีพ รับราชการตำรวจ

ตำแหน่ง รอง ผกก.สส.สภ.ยางตลาด

yang02

กรรมการ

พ.ต.ท.คุณวุฒิ เมธีพิตตินันท์ อาชีพ รับราชการตำรวจ

ตำแหน่ง สวป.สภ..สภ.ยางตลาด

komsun

กรรมการ

ร.ต.ต.คมสันต์ พรหมมากุล อาชีพ รับราชการตำรวจ

ตำแหน่ง รอง สว.(ป). สภ.ยางตลาด

pk

กรรมการ

นายชยพล วัชระอุดมกุล อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

ตำแหน่ง ผู้จัดการร้านพีเคอะหลั่ยยนต์

tong

รรมการ

ด.ต.ทองคำ ภูอองทอง อาชีพ รับราชการตำรวจ

ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป) สภ.ยางตลาด

yang05

กรรมการ/เลขานุการ

พ.ต.ท.หญิง ศศิร์ภาพร ภูตะคาม อาชีพ รับราชการตำรวจ

ตำแหน่ง สว.อก.สภ.ยางตลาด

anny

ผู้ช่วยเลขานุการ

ร.ต.ท.หญิง วิไลพรรรณ ตั้งกรสุวิรัตน์ อาชีพ รับราชการตำรวจ

ตำแหน่ง รอง สว.ธร.สภ.ยางตลาด

กลับ     
yangtalat
พ.ต.อ.ชัยพร พงษ์ศักดิ์
ผกก.สภ.ยางตลาด
โทร.0- 4389 - 1350
 
เว็บไซต์ตำรวจไทย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค 4
ตำรวจภูธรจังหวัดรกาฬสินธุ์
รวมเว็บไซต์ตำรวจ
 
 สภ.ในสังกัด ภ.จว.กาฬสินธุ์
 
 
 
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
[ ไทยรัฐ ] [ เดลินิวส์ ]
[ สยามรัฐ ] [ บ้านเมือง ]
[ มติชน ] [ ข่าวสด ]
[ คม ชัด ลึก
] [ แนวหน้า ]
[ ไทยสาร ] [ ฐานเศรษฐกิจ ] [ ประชาชาติธุรกิจ ]
pn4
darelogo
โทร. 043891350

สถานีตำรวจภูธรยางตลาด เลขที่ 340 หมู่ 1 ถนนถีนานนท์ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0-4389-1350